:: Dom Pomocy Społecznej
użytkownik :   hasło :    
Strona główna
Kierownictwo
Budżet
Uchwała
Uchwała + statut
Zezwolenie Wojewody Śląskiego
Regulamin organizacyjny
Regulmin mieszkańców
Regulamin działania samorządu mieszkańcow
Przetargi>>
Depozyty
Ochrona danych osobowych
Nabór pracowników
Informacja o wynikach naboru pracowników
Redakcja Biuletynu
Instrukcja Obsługi BIP
Rejestr zmian


Nabór pracowników artykuł wyświetlony 135 razy Strona do wydruku

„Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum”
w Bielsku-Białej z siedziba w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 181 zwany dalej Administratorem.
1) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej iod@dpshospicjum.pl i listownie na adres Administratora.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego..
3) Podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych są : przepisy prawa i podanie takich danych jak : imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub nr telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaralności za przestępstwa umyślne wynika z przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.
4) Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.
5) Przekazane w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe będą przetwarzane nie więcej niż przez okres do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie, w przypadku wcześniejszego nie odebrania przez Panią/Pana dokumentów, zostaną one zniszczone.
6) W okresie prowadzonego naboru posiada Pani/Pan prawo do:
- dostępu do udostępnionych danych osobowych,
- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Informuję Panią/Pana o przysługującym prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9) Przekazanie danych osobowych w dokumencie aplikacyjnym w części wymaganej przepisami prawa jest wymogiem ustawowym, a przez to warunkiem niezbędnym do ich rozpatrzenia” w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2018-06-05 14:00 dodanie artykułu
2 2018-06-06 08:44 zmiana treści Piotr Fołta Piotr Fołta
3 2018-06-06 08:45 zmiana treści Piotr Fołta Piotr Fołta
4 2018-06-06 08:46 zmiana treści Piotr Fołta Piotr Fołta
5 2018-06-06 13:57 zmiana treści Piotr Fołta Piotr Fołta
6 2018-06-06 13:59 zmiana treści Piotr Fołta Piotr Fołta
7 2018-06-26 11:13 zmiana treści Piotr Fołta Piotr Fołta